Kế hoạch làm khóa luận tốt nghiệp đợt 4 năm 2017
15 tháng 12, 2017 bởi
Kế hoạch làm khóa luận tốt nghiệp đợt 4 năm 2017
Administrator


ISO 9001 : 2008

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH LÀM KHÓA LUẬN Đợt 4 năm 2017

Ngày tháng

Nội dung công việc

Đơn vị

thực hiện

Tuần 1à11

Từ 06/10/2017

đến 22/12/2017

Ø SV tiến hành làm khoá luận từ ngày 06/10/2017 đến ngày 28/12/2017 (12 tuần). Theo hướng dẫn của giảng viên

Khoa QTKD

Sinh viên

Tuần 12 - 13

Từ 25/12/2017

đến 05/01/2018

Ø GV hướng dẫn khoá luận nhận xét vào Khóa luận chậm nhất đến ngày 29/12/2017

Ø Np khoá lun vào ngày 03/01/2018 tại Văn phòng khoa QTKD.

Ø Chm phn bin khóa luận từ ngày 04/01/2018 đến 07/01/2018

Ø GV np phn bin về khoa ngày 08/01/2018

Ø Tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận vào 8h00 ngày 10/01/2018 (địa điểm thông báo sau). Đề nghị SV làm khóa luận của các ngành phải đi dự Lễ bảo vệ khóa luận đầy đủ. Nữ mặc áo dài, nam mặc áo đồng phục, sơ vin.

Khoa QTKD

Phòng đào tạo

Sinh viên

Hải Phòng, ngày 06 tháng 10 năm 2017

TRƯỞNG KHOA

 

 

ThS.Hòa Thị Thanh Hương