KẾ HOẠCH LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM 2018
12 tháng 8, 2018 bởi
KẾ HOẠCH LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  ĐỢT 3 NĂM 2018
Administrator


ISO 9001:2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐỢT 3 NĂM 2018

 

Ngày tháng

Nội dung công việc

Đơn vị

thực hiện

Tuần 1à12

Từ 13/08/2018

đến 03/11/2018

Ø SV đã đăng ký tốt nghiệpđợt 2 năm 2018tập trung tại Văn phòng khoa QTKD để nhận GVHD khóa luận TN.

SV làm khoá luận: Tiến hành làm khoá luận từ ngày 13/08/2018 đến 03/11/2018. (12 tuần)

* Lưu ý: Sinh viên lên Văn phòng khoa QTKD chỉnh sửa tên đề tài chính xác chậm nhất 11h00 ngày 17/08/2018

Khoa QTKD

Phòng Đào tạo

Ban CTSV

Sinh viên

Tuần 13

Từ 05/11/2018

đến 10/11/2018

Ø GV hướng dẫn khoá luận nhận xét vào Khóa luận chậm nhất đến ngày 03/11/2018

Ø Np khoá lun vào sáng ngày 06/11/2018 tại Văn phòng khoa QTKD

Ø Chm phn bin khóa luận từ ngày 07/11/2018

Ø GV np phn bin về khoa ngày 09/11/2018

Ø Tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận vào 07h30 ngày 10/11/2018. Đề nghị SV làm khóa luận của các ngành phải đi dự Lễ bảo vệ khóa luận đầy đủ. Nữ mặc áo dài, nam mặc áo đồng phục, sơ vin.

Khoa QTKD

Phòng đào tạo

Sinh viên

Hải Phòng, ngày 10 tháng 08 năm 2018

TRƯỞNG KHOA

 

 

ThS.Hòa Thị Thanh Hương