Kế hoạch làm khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2018
12 tháng 3, 2018 bởi
Kế hoạch làm khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2018
Administrator


KẾ HOẠCH LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐỢT 1 NĂM 2018

 

Ngày tháng

Nội dung công việc

Đơn vị

thực hiện

Tuần 1à12

Từ 12/03/2018

đến 02/6/2018

Ø Tổ chức Lễ giao nhiệm vụ tốt nghiệp cho SV khóa 18 hệ Đại học các ngành, khóa 10 hệ Liên thông, khóa 11 hệ Cao đẳng vào 9h30 thứ2ngày12tháng 03 năm 2018, SV đã đăng ký tốt nghiệpđợt 1 năm 2018tập trung tại F301 để tham dự lễ giao nhiệm vụ TN.

Ø SV làm khoá luận: Tiến hành làm khoá luận từ ngày 12/03/2018 đến 02/6/2018. (12 tuần)

Khoa QTKD

Phòng Đào tạo

Ban CTSV

Sinh viên

Tuần 13

Từ 04/6/2018

đến 09/62018

Ø GV hướng dẫn khoá luận nhận xét vào Khóa luận chậm nhất đến ngày 02/06/2018

Ø Np khoá lun vào ngày 05/06/2018 tại Văn phòng khoa QTKD (Xem lịch nộp chi tiết dưới đây).

Ø Chm phn bin khóa luận từ ngày 06/06/2018

Ø GV np phn bin về khoa ngày 08/06/2017

Ø Tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận vào 07h15 ngày 12/6/2018 tại F301. Đề nghị SV làm khóa luận của các ngành phải đi dự Lễ bảo vệ khóa luận đầy đủ. Nữ mặc áo dài, nam mặc áo đồng phục, sơ vin.

Khoa QTKD

Phòng đào tạo

Sinh viên

Hải Phòng, ngày 05 tháng 03 năm 2018

TRƯỞNG KHOA

ThS.Hòa Thị Thanh Hương