Kế hoạch làm khóa luận đợt 5 năm 2017
18 tháng 12, 2017 bởi
Kế hoạch làm khóa luận đợt 5 năm 2017
Administrator


KẾ HOẠCH LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐỢT 5 NĂM 2017

Ngày tháng

Nội dung công việc

Đơn vị

thực hiện

Tuần 1à11

Từ 08/12/2017

đến 09/03/2018

Ø SV tiến hành làm khoá luận từ ngày 08/12/2017 đến ngày 16/03/2018 (12 tuần). Theo hướng dẫn của giảng viên

Khoa QTKD

Sinh viên

Tuần 12 - 13

Từ 12/03/2018

đến 16/03/2018

Ø GV hướng dẫn khoá luận nhận xét vào Khóa luận chậm nhất đến ngày 16/03/2018

Ø Np khoá lun vào ngày 19/03/2018 tại Văn phòng khoa QTKD.

Ø Chm phn bin khóa luận từ ngày 20/03/2018

Ø GV np phn bin về khoa ngày 21/03/2018

Ø Tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận vào 8h00 ngày 22/03/2018 (địa điểm thông báo sau). Đề nghị SV làm khóa luận của các ngành phải đi dự Lễ bảo vệ khóa luận đầy đủ. Nữ mặc áo dài, nam mặc áo đồng phục, sơ vin.

Khoa QTKD

Phòng đào tạo

Sinh viên


Khoa Quản trị kinh doanh