Kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 ngành CNTT
21 tháng 9, 2016 bởi
Kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 ngành CNTT
Administrator


Khoa CNTT thông báo kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 ngành Công nghệ thông tin như sau:

I. Điều kiện nhận nhiệm vụ tốt nghiệp

Sinh viên các khóa hệ Đại học & hệ Liên thông đủ điều kiện được làm đồ án tốt nghiệp khi đạt những yêu cầu sau:

- Đã hoàn thành mọi nhiệm vụ học tập và không còn môn học có điểm dưới trung bình.

- Đã thực tập tốt nghiệp và có điểm báo cáo thực tập ≥ 5.

- Đạt yêu cầu về năng lực sử dụng tin học và ngoại ngữ.

II. Thủ tục đăng ký làm đồ án tốt nghiệp:

- Hệ Đại học các khóa đăng ký trên hệ thống, nộp tiền làm tốt nghiệp đầy đủ tại Phòng KHTC, sau đó đăng ký đề tài tại VP Khoa CNTT.

- Hệ Liên thông khóa 9 nộp tiền làm tốt nghiệp đầy đủ tại Phòng KHTC, sau đó đăng ký đề tài tại VP Khoa CNTT.

- Thời gian hoàn tất các thủ tục đăng ký: từ ngày 26/9/2016 đến ngày 30/9/2016.

- Thời gian làm đồ án tốt nghiệp: từ ngày 03/10/2016 đến ngày 31/12/2016.

Khoa CNTT