Kế hoạch đăng ký tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
27 tháng 3, 2017 bởi
Kế hoạch đăng ký tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
Administrator


Phòng Đào tạo ĐH&SĐH thông báo về kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 1 năm 2017.

1. Thời gian đăng ký làm tốt nghiệp

1.1. SV làm tốt nghiệp lần đầu

Đăng ký trên hệ thống đăng ký môn học http://dk.hpu.edu.vn/

Từ 9h00 thứ 5 ngày 30.03.2017 đến 11h00 thứ 3 ngày 04.04.2017

1.2. SV thi lại tốt nghiệp, ngành Kiến trúc khóa 16, ngành Xây dựng liên thông khóa 9

Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

Từ 9h00 thứ 5 ngày 30.03.2017 đến 11h00 thứ 3 ngày 04.04.2017

2. Hình thức đăng ký làm tốt nghiệp

Bước 1. SV đăng ký làm tốt nghiệp qua đường link dk.hpu.edu.vn

Bước 2. Tick vào chức năng : Đăng ký làm tốt nghiệp

Bước 3. Lựa chọn hình thức làm tốt nghiệp: Thi tốt nghiệp hoặc Đồ án/khóa luận TN

Bước 4. SV hoàn thành học phí và các khoản đóng góp làm tốt nghiệp

Bước 5. SV mang biên lai thu học phí liên hệ văn phòng khoa để đăng ký nhận đề tài.

Bước 6. SV đã đăng ký thi tốt nghiệp, theo dõi lịch ôn thi từ văn phòng khoa.

Bước 7. Đúng 15h00 thứ 6 ngày 07 tháng 04 năm 2017, SV đã đăng ký tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 tập trung tại F301 tham dự lễ giao nhiệm vụ tốt nghiệp.

Mọi thông tin liên quan về công tác tốt nghiệp liên hệ trực tiếp với thầy Lê Trường Sơn (0904.313150) tại Phòng Đào tạo Đại học &Sau đại học để được hướng dẫn.