Kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 3 năm 2020
31 tháng 3, 2021 bởi
Kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 3 năm 2020
Administrator


Phòng Đào tạo-Quản lý khoa học thông báo về kế hoạch làm tốt nghiệp đợt 3 năm 2020.

1. Sinh viên đủ điều kiện đăng ký làm tốt nghiệp khi:

· Không môn học nào có điểm trung bình < 5, ngoại trừ các môn Giáo dục quốc phòngGiáo dục Thể chất.

· Đã đạt yêu cầu về Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (TOEIC, PET, JPLT hoặc HSK)Kỹ năng sử dụng tin học (ICDL)

· Yêu cầu các SV đã có chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế nhanh chóng nộp hồ sơ bảng điểm và chứng chỉ về Phòng Đào tạo-Quản lý khoa học

2. Quy trình đăng ký nhận đề tài tốt nghiệp

Bước 1. Từ 8h00 thứ 3 ngày 22/09/2020 đến 17h00 thứ 4 ngày 30/09/2020

Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo-QLKH, gặp thầy Lê Trường Sơn.

Lưu ý trình căn cước công dân, thẻ sinh viên và bằng cấp 3 trước khi đăng ký.

Bước 2. Đóng học phí làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp tại phòng Kế hoạch tài chính.

Bước 3. SV mang biên lai thu học phí về Phòng Đào tạo-QLKH để đăng ký nội dung đồ án/khóa luận vào sổ đề tài tốt nghiệp.

Bước 4. Từ 1/10-8/10/2020 SV trao đổi với giảng viên hướng dẫn để thông qua đề tài tốt nghiệp. Danh sách giảng viên hướng dẫn sẽ được các khoa thông báo.

3. Thời gian làm tốt nghiệp: từ ngày 12/10/2020 đến ngày 31/12/2020.

4. Thời gian bảo vệ tốt nghiệp: từ ngày 04/01/2021 đến ngày 15/01/2020.

Mọi thông tin liên quan về công tác tốt nghiệp liên hệ trực tiếp với thầy Lê Trường Sơn (0904.313150) tại Phòng Đào tạo-QLKH để được hướng dẫn.