Kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 2 năm 2020
31 tháng 3, 2021 bởi
Kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 2 năm 2020
Administrator


Phòng Đào tạo ĐH&SĐH thông báo về kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 2 năm 2020.

1. Sinh viên đủ điều kiện đăng ký làm tốt nghiệp

· Đã hoàn thành nhiệm vụ học tập: không môn học nào có điểm trung bình < 5, ngoại trừ các môn Giáo dục quốc phòng&Giáo dục Thể chất.

· Đã đạt yêu cầu về Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (TOEIC, PET, JPLT hoặc HSK)Kỹ năng sử dụng tin học (ICDL)

· Yêu cầu các SV đã có chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế nhanh chóng nộp hồ sơ bảng điểm và chứng chỉ về Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

2. Thời gian đăng ký làm tốt nghiệp

Từ 8h00 thứ 4 ngày 22/07/2020 đến 17h00 thứ 3 ngày 28/07/2020

3. Hình thức đăng ký làm tốt nghiệp

Bước 1. Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo ĐH&SĐH, gặp thầy Lê Trường Sơn. Lưu ý trình căn cước công dân, thẻ sinh viên và bằng cấp 3 trước khi đăng ký.

Bước 2. Đóng học phí làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp tại phòng Kế hoạch tài chính.

Bước 3. SV mang biên lai thu học phí về Phòng Đào tạo ĐH&SĐH để đăng ký nội dung đồ án/khóa luận vào sổ đề tài tốt nghiệp.

Bước 6. Đúng 10h00 thứ 2 ngày 03 tháng 08 năm 2020, SV đã đăng ký tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 liên hệ với giảng viên hướng dẫn để bắt đầu thời gian làm tốt nghiệp. Danh sách giảng viên hướng dẫn sẽ được các khoa thông báo.

4. Thời gian làm tốt nghiệp: từ ngày 03/08/2020 đến ngày 16/10/2020.

4. Thời gian bảo vệ tốt nghiệp: từ ngày 19/10/2020 đến ngày 30/10/2020.

Mọi thông tin liên quan về công tác tốt nghiệp liên hệ trực tiếp với thầy Lê Trường Sơn (0904.313150) tại Phòng Đào tạo Đại học &Sau đại học để được hướng dẫn.