Kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 2 năm 2019
21 tháng 6, 2019 bởi
Kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 2 năm 2019
Administrator


Kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 2 năm 2019

Phòng Đào tạo ĐH&SĐH thông báo về kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 2 năm 2019.

1. Sinh viên đủ điều kiện đăng ký làm tốt nghiệp

· Đã hoàn thành nhiệm vụ học tập: không môn học nào có điểm trung bình < 5, ngoại trừ các môn Giáo dục quốc phòng&Giáo dục Thể chất.

· Đã đạt yêu cầu về Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (TOEIC, PET, JPLT hoặc HSK)Kỹ năng sử dụng tin học (ICDL)

· Yêu cầu các SV đã có chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế nhanh chóng nộp hồ sơ bảng điểm và chứng chỉ về Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

2. Thời gian đăng ký làm tốt nghiệp

Từ 9h00 thứ 6 ngày 21/06/2019 đến 17h00 thứ 6 ngày 28/06/2019

2.1. SV làm tốt nghiệp lần đầu

Đăng ký trên hệ thống đăng ký môn học http://dk.hpu.edu.vn/

2.2. SV làm lại tốt nghiệp, các lớp liên thông, ngành Kiến trúc

Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

3. Thời gian làm tốt nghiệp: từ ngày 01/07/2019 đến ngày 21/09/2019.

4. Thời gian bảo vệ tốt nghiệp: từ ngày 23/09/2019 đến ngày 04/10/2019.

5. Hình thức đăng ký làm tốt nghiệp

Bước 1. SV đăng ký làm tốt nghiệp qua đường link dk.hpu.edu.vn

Bước 2. Tick vào chức năng : Đăng ký làm tốt nghiệp

Bước 3. Lựa chọn hình thức làm tốt nghiệp: Đồ án/khóa luận TN

Ghi chú: SV khóa 18,19 chỉ có 1 hình thức làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp.

SV khóa 17 trở về trước có thể lựa chọn Thi tốt nghiệp hoặc làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp.

Bước 4. SV hoàn thành học phí và các khoản đóng góp làm tốt nghiệp.

Ghi chú: SV phải hoàn thành học phí mới được nhận đề tài làm tốt nghiệp.

Bước 5. SV mang biên lai thu học phí liên hệ văn phòng khoa để đăng ký nhận đề tài.

Mọi thông tin liên quan về công tác tốt nghiệp liên hệ trực tiếp với thầy Lê Trường Sơn (0904.313150) tại Phòng Đào tạo Đại học &Sau đại học để được hướng dẫn.