DS phân công GV quản lý thực tập đợt 2/2019 hệ liên thông và VB 2
27 tháng 8, 2019 bởi
DS phân công GV quản lý thực tập đợt 2/2019 hệ liên thông và VB 2
Administrator


Khoa QTKD thông báo danh sách giáo viên quản lý thực tập đợt 2/2019 hệ liên thông khóa 11 và văn bằng 2

Xem tại đây

Đề nghị các sinh viên có trong danh sách liên hệ ngay với giáo viên quản lý thực tập của mình và tải đề cương kế hoạch thực tập để đảm bảo nội dung và thời gian nộp báo cáo thực tập

Thời gian thực tập được tính từ 26/8/2019 đến hết ngày 5/10/2019

Khoa QTKD