Điều kiện tốt nghiệp về ngoại ngữ của khóa 16,17,18
24 tháng 3, 2017 bởi
Điều kiện tốt nghiệp về ngoại ngữ của khóa 16,17,18
Administrator


ĐIỀU KIÊN TỐT NGHIỆP VỀ NGOẠI NGỮ

CÁC KHOÁ TỪ ĐH K16, K17, K18

Trong nhiều năm vừa qua, xác định ngoại ngữ là một công cụ quan trọng của mỗi kỹ sư, cử nhân khi ra trường, do đó nhà trường đã giành một thời lượng rất lớn cho việc dạy và học ngoại ngữ, vì vậy nhiều sinh viên ĐHDL HP ra trường được xã hội tiếp nhận, một phần do năng lực ngoại ngữ của sinh viên đạt yêu cầu đề ra.

Để nâng cao hơn nữa năng lực sử dụng ngoại ngữ trong sinh viên, Hiệu trưởng, chủ tịch Hội đồng tốt nghiệp nhà trường yêu cầu thay đổi một số vấn đề.

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng tốt nghiệp, Phòng đào tạo ĐH& SĐH xin thông báo về việc đăng ký học, thi học phần và điều kiện ngoại ngữ tốt nghiệp như sau:

1. Sinh viên chỉ được đăng ký học level cao khi đã học và thi đạt yêu cầu level thấp hơn (đạt level thấp là điều kiện tiên quyết để được đăng ký level cao ).

2. Mặc dù trình độ ngoại ngữ của sinh viên Đại học Dân lập Hải phòng khi ra trường được xã hội chấp nhận, tuy nhiên điểm yếu nhất của sinh viên là khả năng diễn đạt yếu, khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ kém, vì vậy từ năm học 2014-2015, kết thúc các level đều được kiểm tra trên cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để tiến tới bài thi điều kiện cũng thi cả 4 kỹ năng.

3. Để thực hiện được sự thay đổi trên, đảm bảo sinh viên học được, thi được, có năng lực thật sự, yêu cầu:

– Mỗi sinh viên cần xác định rõ trách nhiệm, động cơ học tập rõ ràng, tích cực học tập và đổi mới phương pháp học tập, tranh thủ mọi thời gian tận dụng sự hướng dẫn dạy bảo của thầy cô.

- Các thầy cô giáo khoa ngoại ngữ cần đổi mới phương pháp giảng dạy quan tâm chăm sóc sinh viên nhiều hơn để mỗi tiết giảng đều đem lại niềm say mê hào hứng học tập hiệu quả cho sinh viên.

- Phòng đào tạo cần xây dựng kế hoạch học và thi đảm bảo trước khi đăng ký học kỳ tiếp theo, sinh viên đã có điểm thi ngoại ngữ của những học phần trước.

4. Điều kiện cụ thể và lộ trình thực hiện cho các khoá ngành theo bảng sau:

STT

Hệ

Ngành

Khoá 16

Khoá 17

Khoá 18

   

Điểm đạt với bài thi TOEIC

Điểm đạt với bài thi PET

Điểm đạt với bài thi TOEIC

Điểm đạt với bài thi PET

Điểm đạt với bài thi TOEIC

Điểm đạt với bài thi PET

1

Đại học

Tiếng Anh

550

≥ 90%

(4 kỹ năng:

Nghe-nói-Đọc-viết)

600

≥ 90%

(4 kỹ năng:

Nghe-nói-Đọc-viết)

600

≥ 90%

(4 kỹ năng:

Nghe-nói-Đọc-viết)

2

Văn hóa, Quản trị

450

≥ 60%

(4 kỹ năng: Nghe-Nói–Đọc- Viết)

450

≥ 60%

(4 kỹ năng: Nghe- Nói-Đọc-viết)

450

≥ 70%

(4 kỹ năng: Nghe- Nói-Đọc-viết)

3

Môi trường, Xây dựng, Điện, CNTT

400

≥ 50

(2 kỹ năng Đọc-Nghe)

<p center"""" cl""