Điểm rèn luyện kỳ 2 và cả năm 2015-2016
31 tháng 3, 2016 bởi
Điểm rèn luyện kỳ 2 và cả năm 2015-2016
Administrator


Ban Công tác Sinh viên đã hoàn thành việc đánh giá điểm rèn luyện kỳ 2 và cả năm cho sinh viên toàn trường năm học 2015-2016. Sinh viên tra cứu điểm rèn luyện trên hệ thống hỗ trợ sinh viên. Sinh viên có thắc mắc xin mời đến phòng B204 Ban Công tác sinh viên để được giải quyết.