Điểm rèn luyện kỳ 1 năm học 2016-2017
24 tháng 2, 2017 bởi
Điểm rèn luyện kỳ 1 năm học 2016-2017
Administrator


Hiện nay trên trang web hỗ trợ sinh viên đã có điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2016-2017. Sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh có thể đăng nhập và xem điểm rèn luyện của mình. Mọi thắc mắc xin liên hệ về Khoa. Sau 01 tuần nếu không có thắc mắc, giáo vụ khoa sẽ trình hội đồng nhà trường ra quyết định công nhận điểm rèn luyện.