Đề cương thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 các ngành Khoa QTKD
19 tháng 12, 2018 bởi
Đề cương thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 các ngành Khoa QTKD
Administrator


Khoa QTKD thông báo sinh viên thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 các ngành tải đề cương thực tập dưới đây:

1. Ngành kế toán kiểm toán

2. Ngành Quản trị doanh nghiệp

3. Ngành Tài chính ngân hàng

4. Ngành Maketing

Khoa Quản trị kinh doanh