Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Kiểm toán căn bản hệ Cao đẳng đợt 2 năm 2016
7 tháng 10, 2016 bởi
Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Kiểm toán căn bản hệ Cao đẳng đợt 2 năm 2016
Administrator


I.Lý thuyết:
1. Khái niệm về kiểm toán? Giải thích các thuật ngữ được sử dụng trong khái niệm?
2. Gian lận và sai sót: khái niệm, các dạng cơ bản và phân biệt?
3. Rủi ro kiểm toán là gì? Các loại rủi ro ảnh hưởng đến rủi ro kiểm toán và mối quan hệ giữa chúng?
4. Hệ thống kiểm soát nội bộ là gì và các nhân tố cấu thành nên hệ thống kiểm soát nội bộ?
5. Bằng chứng kiểm toán, các loại bằng chứng kiểm toán và yêu cầu của bằng chứng kiểm toán
6. Trình bày các bước tiến hành kiểm toán?
II.Bài tập:
Cho trước một sai sót (bỏ sót) về hạch toán các phần hành: tài sản cố định, hàng tồn kho, doanh thu, chi phí liên quan…Thực hiện các yêu cầu sau:
- Sửa chữa các sai phạm trên theo chế độ hiện hành
- Cho biết ảnh hưởng của từng sai sót trên đến các khoản mục trên BCTC
- Tính toán số thuế TNDN, thuế GTGT mà DN còn thiếu do sai sót trên?
Biết rằng:
-DN tính VAT theo phương pháp khấu trừ thuế suất 10%
-DN tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp khấu hao đều (tính theo chế độ hiện hành)
-DN tính thuế suất thuế TNDN 22%
Khoa Quản trị kinh doanh