Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Kế toán tài chính hệ Đại học đợt 2 năm 2016
7 tháng 10, 2016 bởi
Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Kế toán tài chính hệ Đại học đợt 2 năm 2016
Administrator


Chương 1: Những vấn đề chung về công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất

Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

Chương 4: Kế toán tài sản cố định

Chương 5: Kế toán bất động sản đầu tư và các khoản đầu tư tài chính

Chương 6: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Chương 7: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Chương 8: Kế toán thành phẩm, tiêu thu, chi phí và xác định kết quả các hoạt động kinh doanh

Chương 9: Kế toán nguồn vôn

Chương 10: Báo cáo kế toán tài chính

Sinh viên download Đề cương ôn thi tại đây

Khoa Quản trị kinh doanh