Đề cương chi tiết, nội quy và hướng dẫn trình bày Báo cáo thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
31 tháng 3, 2016 bởi
Đề cương chi tiết, nội quy và hướng dẫn trình bày Báo cáo thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2016
Administrator


Khoa Du lịch thông báo đề cương chi tiết, nội quy và hướng dẫn trình bày Báo cáo thực tập tốt nghiệp (đợt 2/2016).

Đề nghị các bạn sinh viên đi thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 nghiên cứu và nghiêm túc thực hiện nội quy, quy định về công tác thực tập tốt nghiệp của Khoa và Nhà trường; căn cứ đề cương thực tập lên kế hoạch các công việc cụ thể thao tuần và báo cáo Giảng viên được phân công phụ trách, hướng dẫn theo đúng quy định. Phần đề cương thực tập các bạn sinh viên chủ động in và chuyển lại cho cơ sở thực tập để cơ sở nắm được và phân công nhiệm vụ và hướng dẫn thực tập.

Download Đề cương chi tiết, nội quy và hướng dẫn trình bày Báo cáo thực tập tốt nghiệp.

 

Khoa Du lịch