Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm 2017
10 tháng 8, 2017 bởi
Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm 2017
Administrator


I. Thời gian làm đồ án tốt nghiệp:

- Ngành Kiến trúc: 15 tuần: 11/08/2017 đến 24/11/2017

- Ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp: 14 tuần : 11/08/2017 đến 17/11/2017

STT

Nội dung

Thời gian thực hiện

1

Kết cấu + Kiến trúc

55%

8 tuần

11/08/2017 - 06/10/2017

2

Thi công

45%

6 tuần

07/10/2017 - 24/11/2017

II. Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm 2017:

Các em sinh viên xem danh sách phân công giảng viên hướng dẫn ĐATN đợt 3 năm 2017 tại các file đính kèm sau:

1. Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn ĐATN đợt 3 năm 2017 ngành XDDD & CN.

2. Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn ĐATN đợt 3 năm 2017 ngành Kiến trúc.

Chú ý:

- Các sinh viên sau khi xem danh sách giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp phải chủ động liên hệ ngay với giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp của mình muộn nhất là 11/8/2017.

- Các em sinh viên ngành XDDD & CN khi đến gặp giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp phải mang theo bản đề tài tốt nghiệp (giống bản đã nộp tại VP Khoa).

KHOA XÂY DỰNG