Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2018
8 tháng 6, 2018 bởi
Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2018
Administrator


I. Thời gian làm đồ án tốt nghiệp:

- Ngành Kiến trúc: 15 tuần: 11/06/2018 đến 21/09/2018

- Ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp: 15 tuần: 11/06/2018 đến 21/09/2018

STT

Nội dung

Thời gian thực hiện

1

Kết cấu + Kiến trúc

55%

8 tuần

11/06/2018 - 03/08/2018

2

Thi công

45%

7 tuần

06/08/2017 - 21/09/2018

II. Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2018:

Các em sinh viên xem danh sách phân công giảng viên hướng dẫn ĐATN đợt 2 năm 2018 tại các file đính kèm sau:

1. Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn ĐATN đợt 2 năm 2018 ngành XDDD & CN và ngành Kiến trúc.

Chú ý:

- Các sinh viên sau khi xem danh sách giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp phải chủ động liên hệ với giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp của mình theo số điện thoại trong file đính kèm trên.

- Các em sinh viên ngành XDDD & CN khi đến gặp giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp phải mang theo bản đề tài tốt nghiệp (giống bản đã nộp tại VP Khoa).

 

KHOA XÂY DỰNG