DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM 2018 - Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
19 tháng 10, 2018 bởi
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM 2018 - Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
Administrator


Stt

Giảng viên hướng dẫn

Tên đề tài

Sinh viên thực

hiện

Mã SV

Lớp

Điện thoại

1

ThS.Cao Thị Hồng Hạnh

Giải pháp đào tạo nâng cao và phát triển nhân sự Công ty cổ phần vận tải Phượng Cường

Đặng Thị Mai

Phương

1412402012

QT1802N

0788315896

Biện pháp cải thiện tình hình tài chính Công ty cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ

Trương Thanh

Huyền

1412402075

QT1801N

0342251337

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH K.N.V

Phạm Văn

Cường

1412751079

QT1802N

0904164659

2

ThS.Lã Thị Thanh Thủy

Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Hiệp Protech

Đặng Thế

Tùng

1412402085

QT1801N

01693941096

Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV môi trường - TKV - Xí nghiệp xử lý nước Uông Bí

Đinh Cẩm Ngọc

Diệp

1412402127

QT1801N

0968794283

Đào tạo và phát triển nhân sự Công ty TNHH MTV Vạn Hoa - Hải Phòng

Hoàng Thị Bích

Liên

1412402039

QT1802N

01655146154

3

TS.Nguyễn Thị Hoàng Đan

Giải pháp nâng cao đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần nhựa Kim Sơn

Phạm Thị Anh

Thư

1412402091