DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM 2018 - Chuyên ngành Marketing
19 tháng 10, 2018 bởi
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM 2018 - Chuyên ngành Marketing
Administrator


Stt

Giảng viên hướng dẫn

Tên đề tài

Sinh viên thực

hiện

Mã SV

Lớp

Điện thoại

1

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả phân phối sản phẩm của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Vĩnh Thịnh

Nguyễn Hồng

Nhung

1412401268

QT1801M

0936809907

Ứng dụng thương mại điện tử và việc quảng bá thương hiệu cho Công ty thương mại cổ phần nội thất HT

Trần Thị Minh

Châu

1412407007

QT1801M

0778284555

2

ThS. Nguyễn Thị Tình

Một số giải pháp xúc tiến hỗn hợp nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng của Công ty thương mại và cổ phần dịch vụ Toàn Phượng

Vũ Văn

Minh

1412407026

QT1801M

0968982141