DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2018 Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
4 tháng 7, 2018 bởi
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2018 Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Administrator


Stt

Giảng viên hướng dẫn

Tên đề tài

Sinh viên thực

hiện

Mã SV

Lớp

Điện thoại

1

ThS. Cao Thị Thu

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị vốn lưu động tại Nhà máy sản xuất bột mỳ Bảo Phước - Công ty bột mỳ VINAFOOD 1

Lê Thị Kiều

Anh

1112401311

QT1502T

0898087699

 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH phát triển công nghệ và truyền thông Hoàng Tuấn

Lê Quang

Dũng

1012404066

QT1402T

01633333658

2

ThS. Nguyễn Thị Tình

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại Ngân Hàng TMCP Bắc Á - CN Quảng Ninh

Nguyễn Sơn

Hải

1412404013

QT1801T

0965450672

3

ThS. Nguyễn Thị Diệp

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Ngô Đức

Lộc

1412404057

QT1801T

0941114233