DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2018 Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
4 tháng 7, 2018 bởi
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2018 Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
Administrator


Stt

Giảng viên hướng dẫn

Tên đề tài

Sinh viên thực

hiện

Mã SV

Lớp

Điện thoại

1

ThS.Cao Thị Hồng Hạnh

Nâng cao hoạt động quản trị chất lượng trong sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân thủy sản Sơn Hải

Trần Tùng

Linh

1312402048

QT1701N

01678734095

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Doanh nghiệp tư nhân thủy sản Sơn Hải

Lê Minh

Trường

1412402132

QT1801N

01694886104

Giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường tại Công ty TNHH Alpha

Nguyễn Hải

Khôi

1412402002

QT1802N

0917026096

2

ThS. Phạm Thị Thu Huyền

Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH Hanmiflexible Vina

Trịnh Ngọc

Ánh

1412402065

QT1802N

01283170180

Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH thương mại Duy Tùng

Phạm Văn

Đức

1412402119

QT1802N

01205285175

3

ThS.Lã Thị Thanh Thủy

Các giải pháp tính lương Công ty CP Cảng Nam Hải

Bùi Thị Hải

Yến

1412751105

QT1802N

01228397947

Các giải pháp marketing của Công ty CP Cảng Nam Hải

Hoàng Gia

<span lang=""""EN-GB"""" font-size:12.0pt;line-height:130""