DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2018 Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Marketing
4 tháng 7, 2018 bởi
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2018 Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Marketing
Administrator


Stt

Giảng viên hướng dẫn

Tên đề tài

Sinh viên thực

hiện

Mã SV

Lớp

Điện thoại

1

ThS. Lê Thị Nam Phương

Giải pháp marketing nhằm mở rộng thị trường cho Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Phượng

Vũ Thị Hồng

Ngọc

1412407005

QT1801M

01687108976

2

ThS. Nguyễn Thị Diệp

Giải pháp marketing nhằm mở rộng thị trường tại TTKD VNPT – Vinaphone Hải Phòng

Phạm Thị

Hương

1412751138

QT1801M

0964687889

3

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả phân phối sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Phượng

Lê Thị

Hiền

1412407021

QT1801M

01636689319

4

ThS. Nguyễn Thị Tình

Hoàn thiện quy trình bán hàng nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Phượng

Nguyễn Thị

Ngọc

1412407016

QT1801M

0974817532