Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận đợt 3 năm 2019
7 tháng 10, 2019 bởi
Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận đợt 3 năm 2019
Administrator


Khoa QTKD thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận đợt 3 năm 2019

Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách liên hệ ngay với giảng viên hướng dẫn của mình để thống nhất tên đề tài, hạn chỉnh sửa tên đề tài đến hết ngày 13/10/2019

Xem tại đây

Khoa QTKD