DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HD SINH VIÊN LÀM KHÓA LUẬN TN ĐỢT 1 NĂM 2018- NGÀNH TCNH & MARKETING
15 tháng 3, 2018 bởi
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HD SINH VIÊN LÀM KHÓA LUẬN TN ĐỢT 1 NĂM 2018- NGÀNH TCNH & MARKETING
Administrator


""

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2018

Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Marketing

 

 

Stt

Giảng viên hướng dẫn

Tên đề tài

Sinh viên thực

hiện

Mã SV

Lớp

Điện thoại

1

TS. Hoàng Chí Cương

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing của công ty TNHH cơ khí và thương mại Sinh Hà

Đồng  Quốc

Chung

1412601033

QT1801M

0982.736990

2

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại trung tâm kinh doanh VNPT- Vinaphone Hải phòng (Phòng bán hàng khu vực 4)

Đào Thị Dạ

Thắm

1412407016

QT1801M

0966.001025

3

TS. Hoàng Chí Cương

Quản trị hệ thống kênh phân phối nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nước giải khát của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Toàn Phượng

Nguyễn Thị Thảo

Vân

1412407021

QT1801M

01288.367867

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2018

Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Tài chính ngân hàng