Đăng ký tên đề tài khóa luận đợt 1 năm 2019
25 tháng 2, 2019 bởi
Đăng ký tên đề tài khóa luận đợt 1 năm 2019
Administrator


Khoa Quản trị kinh doanh thông báo:

Sinh viên các ngành K, N, M, T khoa quản trị kinh doanh khóa 19 và các khóa trở về trước đủ điều kiện làm khóa luận đợt 1 năm 2019 đăng ký tên đề tài dự kiến của khóa luận 

Thời gian đăng ký từ ngày 25/2/2019 đến hết ngày 10/3/2019

Địa điểm: tại văn phòng khoa Quản trị KD tầng 3 nhà G

Sinh viên đủ điều kiện đăng ký làm tốt nghiệp

· Đã hoàn thành nhiệm vụ học tập: không môn học nào có điểm trung bình < 5, ngoại trừ các môn Giáo dục quốc phòng&Giáo dục Thể chất.

· Đã đạt yêu cầu về Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (TOEIC, PET, JPLT hoặc HSK) và Kỹ năng sử dụng tin học (ICDL)

· Yêu cầu các SV đã có chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế nhanh chóng nộp hồ sơ bảng điểm và chứng chỉ về Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

Xem chi tiết tại thông báo của phòng đào tạo

Khoa QTKD