Bảo vệ nghiên cứu khoa học cấp khoa QTKD
15 tháng 1, 2019 bởi
Bảo vệ nghiên cứu khoa học cấp khoa QTKD
Administrator


Khoa QTKD tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa cho giảng viên và sinh viên các ngành Quản trị doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng, Quản trị marketing. Thời gian thực hiện từ 13h30 - 17h00 các ngày 16, 17 tháng 1 năm 2019. Địa điểm: Phòng B 102 giảng đường Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng.

Kính mong các giảng viên và sinh viên có quan tâm đến tham dự để buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học thành công tốt đẹp.

Khoa QTKD