Bão số 3 đổ bộ vào Hải Phòng, Toàn trường được nghỉ
18 tháng 8, 2016 bởi
Bão số 3 đổ bộ vào Hải Phòng, Toàn trường được nghỉ
Administrator


Ban Công tác Sinh viên xin thông báo. Ngày mai 19/08/2016 cơn bão số 3 đổ bộ vào Hải Phòng, Toàn trường nghỉ học cả ngày, trừ lớp MT1801Q học giáo viên Hà Nội