Báo cáo Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2018
27 tháng 2, 2018 bởi
Báo cáo Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2018
Administrator


Khoa Quản trị kinh doanh yêu cầu:

1. Tất cả các sinh viên phải hoàn thành các khoản học phí, KSSV... mới được nộp và báo cáo TTTN (hạn cuối: 28/02/2018)

2. Tất cả các sinh viên khi đi báo cáo TTTN phải xuất trình thẻ sinh viên. Nếu sinh viên nào không có thẻ sinh viên sẽ không được báo cáo.

Khoa Quản trị kinh doanh