Thông báo họp đối thoại sinh viên tháng 11
3 tháng 11, 2015 bởi
Thông báo họp đối thoại sinh viên tháng 11
Trần Hữu Trung


Thực hiện kế hoạch giao ban định kỳ, Ban Công tác sinh viên được phân công tổ chức cuộc họp đối thoại giữa Hiệu trưởng, Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm, Bộ môn với Ban cán sự lớp hành chính, cán sự lớp môn học, BCH Chi đoàn, Tổ trưởng SVTQ, Trưởng phòng ở KSSV để nghe phản ánh, giải đáp thắc mắc, kiến nghị của SV về tất cả các vấn đề liên quan đến tình hình học tập, rèn luyện và sinh hoạt tại giảng đường và KSSV.

Thời gian và địa điểm tổ chức đối thoại:
 Thứ 5 ngày 05/11/2015, từ 13h00 đến 15h00, tại phòng F301.
Nhà trường mời tất cả sinh viên là Cán sự các lớp hành chính, lớp môn học, Bí thư Chi đoàn, Tổ trưởng SVTQ, Trưởng phòng ở KSSV đến tham gia đầy đủ, đúng giờ.
Đề nghị: Sinh viên mặc đồng phục, đeo thẻ và ghi điểm danh.


Ban Công tác sinh viên