Thay đổi cách thức đánh giá đối với môn học "Thực tế chuyên đề" của sinh viên Khoa Du lịch
17 tháng 8, 2015 bởi
Thay đổi cách thức đánh giá đối với môn học "Thực tế chuyên đề" của sinh viên Khoa Du lịch
Trần Hữu TrungThực tế chuyên đề (Thực tế Miền Trung) là môn học bắt buộc đối với sinh viên Khoa Du lịch - Đại học Dân lập Hải Phòng. Năm học 2014 - 2015, Khoa Du lịch thay đổi cách thức đánh giá kết quả đối với môn học này.

Bên cạnh việc đánh giá kết quả của sinh viên thông qua việc tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức chuyến đi, chuẩn bị nội dung thuyết minh, tổ chức các trò chơi hoạt náo, điểm bài kiểm tra tổng hợp sau khi kết thúc chuyến đi,... năm học vừa qua, các nhóm sinh viên phải làm một clip báo cáo tổng thể về chuyến thực tế. Phần video clip này chiếm tỷ trọng 25% tổng điểm của môn học.

Khoa Du lịch xin giới thiệu 1 trong những video clip do các bạn sinh viên đã thực hiện trong chuyến thực tế các tuyến điểm du lịch Miền trung năm học 2014 - 2015 vừa qua:

 

Khoa Du lịch