Giao lưu “Những người bạn của Đoàn”
25 tháng 11, 2013 bởi
Giao lưu “Những người bạn của Đoàn”
Trần Hữu Trung


Tại Trường cao đẳng công nghệ Vietronic vừa diễn ra buổi giao lưu “ Những người bạn của của Đoàn” giữa các cán bộ Trung tâm “Ngôi sao tương lai”- Trường ĐHDLHP và cán bộ Đoàn của trường Vietronic.

Ban chấp hành Đoàn Trường cao đẳng công nghệ Vietronic phối hợp với trung tâm “ngôi sao tương lai” tổ chức buổi giao lưu nhằm tập huấn về công tác tổ chức và kỹ năng sinh hoạt Đoàn cho các cán bộ Đoàn, cán bộ lớp. 

Buổi giao lưu diễn ra sôi nổi với sự có mặt của hơn 100 cán bộ Đoàn,và nội dung tập trung vào những kỹ năng mà các cán bộ Đoàn còn yếu và thiếu như: vai trò của người bí thư chi đoàn, kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng sinh hoạt trại, múa hát tập thể...

Cuối buổi giao lưu,Trung tâm “Ngôi sao tương lai” tặng Đoàn trường Vietronic 10 suất học kỹ năng làm việc đồng đội và 5 suất học giá trị sống.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực,bổ ích đối với các cán bộ Đoàn, góp phần nâng cao chất lượng về công tác tổ chức và hoạt động của Đoàn, lớp.

Buổi giao lưu đã thành công tôt đẹp, hứa hẹn nhiều sự hợp tác nữa giữa Đoàn Trường cao đẳng Vietronic và Trung tâm “Ngôi sao tương lai”


Tạ Thu Thủy