XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH THEO DÕI THÔNG TIN RA VÀO LỚP CỦA GIẢNG VIÊN
27 tháng 10, 2014 bởi
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH THEO DÕI THÔNG TIN RA VÀO LỚP CỦA GIẢNG VIÊN
Trần Hữu Trung


Việc đề xuất đưa ứng dụng của CNTT vào hỗ trợ trong các công việc hàng ngày ở các cơ quan nói chung và trường ĐHDL HP nói riêng hiện nay là rất cần thiết; việc cần phải đưa toàn bộ số liệu theo dõi thông tin ra vào lớp hàng ngày của giáo viên nhà trường, để từ đó xử lý, thống kê lập ra các báo cáo tổng hợp, chi tiết chính xác và nhanh chóng cho lãnh đạo nhà trường, các phòng ban, khoa, bộ môn thông qua một phần mềm hoàn thiện phù hợp với công nghệ hiện đại ngày nay là rất cần thiết. Phần mềm chương trình với việc sử dụng SQL Server 2005/2008 để tạo CSDL lưu trữ dữ liệu hàng ngày, dùng VB.NET để lập trình đã đáp ứng được hoàn toàn các yêu cầu công việc hiện tại đề ra và đã được đưa vào sử dụng ngay tại Ban Thanh tra GD nhà trường bắt đầu từ học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 đã mang lại hiệu quả thiết thực.

  1. Giới thiệu

Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ thông tin (CNTT) và những lợi ích của CNTTmang lại trong đời sống xã hội hiện nay không thể phủ nhận. Đặc biệt việc đưa ứng dụng CNTT vào trong các công việc hàng ngày để trợ giúp một phần công việc cho các cán bộ nhân viên phòng ban hiện nay là rất cần thiết. Hiện nay trường ĐHDL HP đang chuyển sang mô hình đào tạo theo chế tín chỉ, bởi vậy với số lượng sinh viên nhiều thì mỗi học kỳ trong năm học số lượng lớp môn học rất lớn (khoảng gần 500 lớp môn học mỗi kỳ). Việc theo dõi thông tin giờ giấc ra vào lớp hàng ngày của giảng viên là rất cần thiết. Hàng ngày cán bộ Ban thanh tra GD phải thường xuyên theo dõi chi tiết việc thực hiện giờ giấc ra vào lớp của giảng viên ở các lớp (ra sớm, vào muộn, nghỉ dạy, …) để từ đó cuối mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng và cuối kỳ lập ra các báo cáo chi tiết để báo cáo lãnh đạo nhà trường, gửi các Bộ môn, các Khoa liên quan để biết được tình hình ra vào lớp giảng dạy hàng ngày của giảng viên đơn vị mình để góp ý điều chỉnh kịp thời. Hiện tại ban Thanh tra GD nhà trường vẫn thực hiện công việc này bằng phương pháp thủ công chủ yếu trên sổ sách giấy tờ (có sử dụng excel hỗ trợ). Tuy nhiên các báo cáo tổng hợp số liệu thống kê theo các tiêu chí đặt ra, tổng hợp để đưa ra chi tiết theo từng giáo viên cụ thể, từng đơn vị và các báo cáo khác vẫn chưa thực hiện được. Điều này dẫn đến một số bất cập về thời gian (mất nhiều thời gian, xử lý chậm) và độ chính xác trong công tác tổng hợp, báo cáo. Kết thúc mỗi học kỳ phải lập ra báo cáo tổng hợp về công tác giảng dạy trong kỳ của giảng viên (cơ hữu, thỉnh giảng ở HP và thỉnh giảng ở HN). Hiện tại công việc này được thực hiện tương đối khó khăn.

Ø Bởi vậy việc cần có chương trình phần mềm để lưu trữ dữ liệu hàng ngày, từ đó xử lý để lập ra các báo cáo cho các công việc trên theo các yêu cầu nghiệp vụ đề ra được nhanh chóng, chính xác là rất cần thiết hiện nay với Nhà trường.

  1. Một số yêu cầu của hệ thống


Phần mềm cần phải đảm bảo được các yêu cầu sau:

Ø Phải sử dụng công nghệ lập trình trên môi trường .NET và dữ liệu được lưu trữ bởi SQL Server 2005/2008 để đảm bảo quá trình cập nhật dữ liệu cùng một lúc ở nhiều người dùng khác nhau qua mạng.

Ø Tránh được sự xung đột khi nhiều máy client cập nhật dữ liệu đồng thời.

Ø Hỗ trợ người dùng kiểm soát dữ liệu nhập vào.

Ø Xử lý dữ liệu chính xác, nhanh chóng, đảm bảo được các yêu cầu công việc đề ra

Ø Chương trình dễ sử dụng, thân thiện với người dùng.

  1. Phân tích và thiết kế hệ thống


3.1. Biểu đồ ngữ cảnh

  1. Kết quả thực nghiệm


Chương trình được cài đặt bởi ngôn ngữ VB.NET trong Visual Studio 2005 trên nền FrameWork.NET dạng Windows Form, CSDL được tạo lưu trữ bởi SQL Server 2005; đã được chạy với toàn bộ dữ liệu đầu vào là dữ liệu thực tế của trường Đại học Dân lập Hải Phòng, với đầy đủ chức năng đã đáp ứng được toàn bộ các yêu cầu công việc thực tế đề ra. Dưới đây là một số giao diện chính của chương trình:

Ths. Vũ Anh Hùng, Khoa CNTT