Xây dựng các bài thí nghiệm về biến tần phục vụ cho phòng thí nghiệm Truyền động điện của trường Đại học Dân lập Hải Phòng
13 tháng 2, 2014 bởi
Xây dựng các bài thí nghiệm về biến tần phục vụ cho phòng thí nghiệm Truyền động điện của trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Trần Hữu Trung


Các tác giả đã nghiên cứu, xây dựng hoàn chỉnh các bài thí nghiệm về biến tần phục vụ Phòng thí nghiệm Truyền động điện của Điện - Điện tử, trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

Chủ nhiệm đề tài: GS.TSKH. Thân Ngọc Hoàn, Khoa Điện - Điện Tử

Thành viên: KS. Đinh Thế Nam, Khoa Điện - Điện Tử

Các nhà máy, xí nghiệp sử dụng nhiều động cơ bơm, quạt và các động cơ truyền động có tải cần thay đổi tốc độ. Đối với các động cơ bơm, quạt, lưu lượng của các thiết bị này luôn cần phải thay đổi để phù hợp với nhu cầu sản xuất. Với động cơ sơ cấp là các động cơ xoay chiều ba pha, việc điều chỉnh lưu lượng của các thiết bị này là khó khăn vì lưu lượng của dòng khí, môi chất thông qua thiết bị phụ thuộc vào tốc độ quay của động cơ sơ cấp, mà tốc độ này lại phụ thuộc vào tần số của nguồn điện. Vì vậy, với một động cơ sơ cấp, việc điều chỉnh tốc độ là thay đổi tần số của nguồn điện. Giải pháp cho vấn đề này chính là sử dụng biến tần để thay thế cho các van hoặc lá chắn.

Kết quả nghiên cứu của đề tài, các tác giả đã nghiên cứu, xây dựng hoàn chỉnh các bài thí nghiệm về biến tần phục vụ Phòng thí nghiệm Truyền động điện của Điện - Điện tử, trường Đại học Dân lập Hải Phòng:

- Khởi động động cơ êm ái, dừng mềm với thời gian đặt trước.

- Điều chỉnh động cơ 16 cấp tốc độ với chế độ chọn trước hoặc điều chỉnh vô cấp với biến trở

- Có các chế độ điều khiển động cơ vòng hở và vòng kín.

- Xây dựng được hệ thống mô phỏng ổn định áp suất đường ống, điều khiển và giám sát hoạt động của biến tần bằng phần mềm.

- Xây dựng các bài thí nghiệm về biến tần phục vụ cho học tập của sinh viên ngành Điện Tự động Công nghiệp.

Giang Hồng Tuyến