Tóm tắt nội dung đề tài NCKH SV Đỗ Thị Hiền – QT1101K
20 tháng 11, 2013 bởi
Tóm tắt nội dung đề tài NCKH SV Đỗ Thị Hiền – QT1101K
Trần Hữu Trung


Tên đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác tiền lương và các khoản trích theo lương nhằm tăng cường công tác quản trị chi phí tại công ty TNHH May và Thời trang Tân Việt 1”

GVHD: ThS. Phạm Văn Tưởng – Khoa QTKD

Trong cơ chế thị trường hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều hướng tới mục tiêu lợi nhuận. Một trong các biện pháp để tăng lợi nhuận là tìm mọi cách để cắt giảm chi phí sản xuất ở mức có thể chấp nhận được. Là một bộ phận cấu thành chi phí sản xuất doanh nghiệp, chi phí nhân công có vị trí rất quan trọng, không chỉ là cơ sở để xác định giá thành sản phẩm mà còn là căn cứ để xác định các khoản nộp về BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ.

Có thể nói, tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động. Do đó, tiền lương phải đảm bảo bù đắp sức lao động mà họ đã bỏ ra nhằm tái sản xuất sức lao động, đáp ứng được nhu cầu cần thiết trong cuộc sống của họ. Vì vậy, đối với mỗi doanh nghiệp, lựa chọn hình thức trả lương nào cho phù hợp, nhằm thoả mãn lợi ích người lao động thực sự là đòn bẩy kinh tế, khuyến khích tăng năng suất lao động và có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tuỳ theo đặc điểm của mỗi doanh nghiệp mà tổ chức hạch toán tiền lương cho hợp lý, đảm bảo tính khoa học và thực hiện đúng đắn chế độ tiền lương và quyền lợi cho người lao động, đặc biệt là phải đảm bảo tính đúng, tính đủ chi phí tiền lương và các khoản trích nộp theo lương cho người lao động trong doanh nghiệp.

Xét trong mối quan hệ với giá thành sản phẩm, tiền lương là một bộ phận quan trọng của chi phí sản xuất. Vì vậy, việc thanh toán, phân bổ hợp lý tiền lương vào giá thành sản phẩm, tính đủ và thanh toán kịp thời tiền lương cho mọi người lao động sẽ góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng năng suất lao động, tăng tích luỹ và cải thiện đời sống người lao động. Tiền lương là một trong những “đòn bẩy kinh tế”quan trọng. Xã hội không ngừng phát triển nhu cầu của con người không ngừng tăng lên đòi hỏi chính sách tiền lương cũng phải có những đổi mới cho phù hợp.

Gắn chặt với tiền lương là các khoản trích nộp theo lương gồm BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN nó có liên quan đến mọi người lao động trong doanh nghiệp. Công ty TNHH May và Thời trang Tân Việt với nhiệm vụ phát triển nguồn vốn chủ quản, đồng thời hoạt động có hiệu quả, nâng cao chất lượng đời sống cho người lao động và hoàn thành nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước nên việc tổ chức công tác kế toán tiền lương phù hợp, hạch toán đúng đủ và thanh toán kịp thời có một ý nghĩa to lớn về mặt kinh tế xã hội cũng như về mặt chính trị.

Quá quá trình thực tập tại công ty TNHH May và Thời trang Tân Việt, nhận thấy công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương còn gặp nhiều khó khăn và thực hiện chưa đúng theo quy định của Nhà nước gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động cũng như của doanh nghiệp tác giả đã chọn đề tài “Hoàn thiện tổ chức công tác tiền lương và các khoản trích theo lương nhằm tăng cường công tác quản trị chi phí tại công ty TNHH May và Thời trang Tân Việt ” làm đề tài nghiên cứu khoa học của mình.

Các phương pháp nghiên cứu sau đã được sử dụng

- Phương pháp thống kê

- Phương pháp tổng hợp và so sánh

- Phương pháp chuyên gia

Đề tài tâp trung nghiên cứu công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH May và Thời trang Tân Việt và đưa ra được những giải pháp chính nhằm tăng cường công tác quản trị chi phí tiền lương tại công ty như sau:

- Công ty cân tiến hành trích lập các khoản trích theo lương đúng quy định

- Cần thiết lập bảng tính và phân bổ lương.

- Xây dựng 1quy chế lương rõ ràng, cụ thể.

- Hoàn thiện hệ thống sổ chi tiết, sổ cái cấp 2 cho TK 338.

Phòng QLKH&CGCN