Tóm tắt đề tài NCKH sinh viên Bùi Quang Chung ĐT1101
20 tháng 11, 2013 bởi
Tóm tắt đề tài NCKH sinh viên Bùi Quang Chung ĐT1101
Trần Hữu Trung


Tên đề tài: “Phân tích nhiễu trên mạng tải điện mô hình khu công nghiệp”.

GVHD: ThS. Trần Hữu Trung – Trung tâm Thông tin Thư viện.

PLC (Power Line Communications) là công nghệ cho phép truyền tín hiệu (thoại, số liệu) đồng thời với dòng điện cung cấp điện năng trên đường cáp điện bằng cách sử dụng các phương pháp điều chế số trên dải tần còn lại của đường dây điện.

Công nghệ PLC cho phép mở ra một phương tiện truyền dẫn mới có những ưu điểm đặc biệt so với những công nghệ truyền thống. PLC tận dụng được cơ sở hạ tầng có sẵn của mạng tải điện để truyền thông tin, vì thế giảm được các chi phí triển khai từ đó cung cấp cho người dùng các dịch vụ thông tin với giá cả cạnh tranh hơn so với các hệ thống truyền dẫn khác. Công nghệ PLC tạo nên một khả năng mới biến mạng lưới đường dây điện trở thành một thành phần trong cơ sở hạ tầng thông tin, cùng với các công nghệ khác như thông tin quang, truyền hình cáp, vệ tinh, XDSL…

Quá trình triển khai công nghệ PLC có hai vấn đề chính cần được quan tâm đó là nhiễu và suy hao tín hiệu trên mạng tải điện.

Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, tác giả tập trung vào nghiên cứu nhiễu trên mạng tải điện mô hình khu công nghiệp.

Tác giả tiến hành đo và phân tích nhiễu trên mạng tải điện mô hình khu công nghiệp. Các dữ liệu được phân tích trên phần mềm Matlab. Từ đó tác giả bước đầu xây dựng được mô hình phân bố nhiễu mới cho mô hình khu công nghệp như sau:

 Phương trình phân bố biên độ nhiễu:

Dựa trên các kết quả đã thu được, đề tài có thể phát triển theo hướng khảo sát thêm các loại nhiễu trên đường truyền điện thế ở nhiều địa điểm khu dân cư, khu ngoại ô để xây dựng mô hình nhiễu chung cho mạng tải điện ở Việt Nam. Từ đó, tiến hành nghiên cứu các giải pháp chống nhiễu, khử nhiễu đảm bảo sự hoạt động tin cậy của hệ thống PLC.

Phòng QLKH&CGCN