“Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử và kiến trúc tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc - Kiến Thụy, Hải Phòng phục vụ phát triển du lịch”
25 tháng 11, 2013 bởi
“Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử và kiến trúc tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc - Kiến Thụy, Hải Phòng phục vụ phát triển du lịch”
Trần Hữu Trung


Trong nội dung nghiên cứu, tác giả tìm hiểu về lịch sử Vương triều Mạc (bao gồm các đời vua định đô ở kinh thành Thăng Long kể từ thời vua Mạc Đăng Dung lên ngôi cho đến thời vua Mạc Mậu Hợp) trong đó có cả công và tội; tìm hiểu về những đóng góp của nhà Mạc trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giáo dục, ngoại giao; những đóng góp về mặt kiến trúc mĩ thuật của nhà Mạc và giá trị kiến trúc của Khu tưởng niệm Vương triều Mạc

Chủ nhiệm đề tài: SV. Nguyễn Thị Thu Hà - Lớp VH1101

GVHD: ThS. Đào Thị Thanh Mai - Khoa VHDL.

Đề tài được nghiệm thu vào ngày 13/8/2011 và được Hội đồng đánh giá đạt loại giỏi.

Trên cơ sở khảo sát thực tế tại Khu Tưởng niệm Vương triều nhà Mạc - Kiến Thụy - Hải Phòng tác giả đề ra một số giải pháp để phát triển du lịch. Nhận thấy nơi đây là nơi có tiềm năng lớn phát triển loại hình du lịch văn hóa, người viết mong rằng những giải pháp, kiến nghị đã đề ra sẽ góp một phần nào đó vào việc đưa khu di tích trở thành trung tâm du lịch văn hóa của thành phố Hải Phòng.

Phòng QLKH&CGCN