Thông báo nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu xử lý nước thải chứa crom, niken bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ sò”
11 tháng 3, 2020 bởi
Thông báo nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu xử lý nước thải chứa crom, niken bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ sò”
Trần Hữu Trung


Ngày 15/10, nhà trường sẽ tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: “Nghiên cứu xử lý nước thải chứa crom, niken bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ sò”

Chủ nhiệm đề tài: SV. Hoàng Thu Hương - Lớp MT1101.

Thành viên: SV. Phạm Thị Khánh Hòa - Lớp MT1101.

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Cẩm Thu.

Phòng Quản lý Khoa học và chuyển giao công nghệ kính mời các thầy cô giáo và các em sinh viên có quan tâm đến tham dự buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học trên:

Thời gian: 14h00 ngày 15/10/2011 (Thứ Bảy).

Địa điểm: Phòng họp E201.

Phòng QLKH&CGCN