Thông báo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa Xây dựng
25 tháng 11, 2013 bởi
Thông báo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa Xây dựng
Trần Hữu Trung


Thứ tư, ngày 17 tháng 12 năm 2014, trường Đại học Dân lập Hải Phòng tổ chức nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa Xây dựng:

  1. “Nghiên cứu ứng dụng kết cấu nhịp cầu dầm bản tại nút giao thông khác mức trong đô thị”của ThS. Trần Anh Tuấn
  2. “Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động của xe buýt tuyến: Cầu rào Khu công nghiệp Nomura - Dụ nghĩa trên đại bàn thành phố Hải Phòng. Đề xuất giải pháp để hoạt động của xe buýt đạt hiệu quả cao”của ThS. Hoàng Xuân Trung và ThS. Đào Hữu Đồng

Thời gian: Buổi sáng, từ 8h 00 đến 11h 30

Địa điểm: Phòng họp E201, trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Phòng Quản lý Khoa học và Đảm bảo chất lượng trân trọng kính mời các thầy cô giáo, các đại biểu và các bạn sinh viên quan tâm đến dự và đóng góp ý kiến cho đề tài.

Phòng Quản lý khoa học & Đảm bảo chất lượng