Thông báo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên Bộ môn Cơ bản cơ sở
25 tháng 11, 2013 bởi
Thông báo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên Bộ môn Cơ bản cơ sở
Trần Hữu Trung


Theo kế hoạch, ngày 14/6/2012 nhà trường tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên Bộ môn Cơ bản Cơ sở:

Nghiên cứu biên soạn tập bài giảng môn xác suất thống kê đáp ứng yêu cầu đào tạo theo tín chỉ tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng”.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Văn Ánh

Thành viên: ThS. Hoàng Hải Vân

Phòng Quản lý Khoa học và Chuyển giao công nghệ kính mời các thầy cô giáo và các em sinh viên đến tham dự buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học trên vào:

Thời gian:10h00 ngày 14/6/2012(Thứ Năm)

Địa điểm: Phòng họp E201.

Phòng QLKH&CGCN