Thông báo nghiệm thu đề tài NCKH về đổi mới phương pháp giảng dạy
25 tháng 11, 2013 bởi
Thông báo nghiệm thu đề tài NCKH về đổi mới phương pháp giảng dạy
Trần Hữu Trung


Theo kế hoạch, ngày 17/2/2009 nhà trường sẽ tổ chức nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học về đổi mới phương pháp giảng dạy:

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp giảng dạy mới môn học Nhập môn Khoa học du lịch phục vụ đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng” của ThS. Đào Thanh Mai – Bộ môn Văn hóa Du lịch và “Nghiên cứu ứng dụng phương pháp giảng dạy mới môn học Cơ sở địa lý du lịch phục vụ đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng” của ThS. Vũ Thị Thanh Hương – Bộ môn Văn hóa Du lịch.

Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại kính mời các thầy cô giáo đến tham dự buổi nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học trên:

Thời gian: 14h30 ngày 17/02/2009 (Thứ Ba).

Địa điểm: Phòng họp E201.

Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại