Thông báo nghiệm thu 7 đề tài NCKH cấp trường của các giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ
25 tháng 11, 2013 bởi
Thông báo nghiệm thu 7 đề tài NCKH cấp trường của các giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ
Trần Hữu Trung


Ngày 24 tháng 12 năm 2010 (thứ 6), trường Đại học Dân lập Hải Phòng sẽ nghiệm thu 7 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của các giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ.

Địa điểm: Phòng họp E201, trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Thời gian: sáng từ 8h 00 đến 11h30, chiều từ 14h 00 đến 17h00

Trân trọng kính mời các thầy cô, các vị đại biểu và các bạn sinh viên quan tâm đến dự và đóng góp ý kiến cho các đề tài.

Đề tài 1:

Compiling a writing book for the third year HPU’s English Majors namely “Essay Writing - A Generic Approach”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Ngọc Liên - Bộ môn Ngoại ngữ.

Đề tài 2:

Compling a workbook in Lexicology for English Majors at Haiphong Private University

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Yến Thoa - Bộ môn Ngoại ngữ

Đề tài 3:

“Using Video clips to improve and build ESP vocabulary for the third year students of Culture and Tourism Department” a case study based on the textbook - High Season

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đặng Thị Vân - Bộ môn Ngoại ngữ

Đề tài 4:

Evaluating and Editing the curently used texbook “English of Civil Engineering” for fourth year students of Construction at Haiphong Private University

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Phương Thu - Bộ môn Ngoại ngữ

Đề tài 5:

Politemess strategies appied in making a bargain in English and Vietnamese

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền - Bộ môn Ngoại ngữ

Đề tài 6:

Supplementary material on teaching writing business correspondences for TOEIC classes

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Huyền - Bộ môn Ngoại ngữ

Đề tài 7:

Techniques to improve note taking skill in consecutive interpreting for English Majors at Haiphong Private University

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đào Thị Lan Hương - Bộ môn Ngoại ngữ

Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại