thông báo nghiệm thu 4 đề tài nghiên cứu khoa học của Khoa Quản trị kinh doanh
21 tháng 11, 2013 bởi
thông báo nghiệm thu 4 đề tài nghiên cứu khoa học của Khoa Quản trị kinh doanh
Trần Hữu Trung


Theo kế hoạch, ngày 27/7/2011 nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức nghiệm thu 04 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh:

Đề tài số 1.

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty TNHH nội thất thủy Sejin – Vinasin”.

Chủ nhiệm đề tài: SV. Nguyễn Thị Thanh Nhàn - QT1102K.

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Mai Linh – Khoa QTKD

Đề tài số 2.

Hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long”.

Chủ nhiệm đề tài: SV. Đào Thu Hương – QT1102K

GVHD: ThS. Nguyễn Thị Mai Linh – Khoa QTKD

Đề tài số 3.

Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty CP Bê tông và phát triển hạ tầng Hải Phòng”.

Chủ nhiệm đề tài: SV. Nguyễn Thị Minh Tuyết – QT1101K

GVHD: ThS. Hòa Thị Thanh Hương – Khoa QTKD

Đề tài số 4.

Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH MTV Chế tạo thiết bị và Đóng tàu Hải Phòng”.

Chủ nhiệm đề tài: SV. Trương Thị Hải Yến – QT1102K

GVHD: ThS. Hòa Thị Thanh Hương – Khoa QTKD

Phòng Quản lý Khoa học và Chuyển giao công nghệ kính mời các thầy cô giáo và các em sinh viên có quan tâm đến tham dự buổi nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học trên:

Thời gian08h00 ngày 27/7/2011 (Thứ Tư).

Địa điểm: Phòng họp E201.

Phòng Quản lý Khoa học và Chuyển giao công nghệ