Thông báo nghiệm thu 3 đề tài nghiên cứu khoa học của Khoa CNTT
23 tháng 11, 2013 bởi
Thông báo nghiệm thu 3 đề tài nghiên cứu khoa học của Khoa CNTT
Trần Hữu Trung


Theo kế hoạch, ngày 22/10/2011 nhà trường sẽ tổ chức nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học của Khoa Công nghệ thông tin:

Đề tài số 1.

Xây dựng chương trình theo dõi thông tin ra vào lớp của giảng viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Anh Hùng - Khoa CNTT

Thành viên: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thoan - Khoa CNTT.

Đề tài số 2.

Nghiên cứu kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin sử dụng kỹ thuật mới.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hồ Thị Hương Thơm - Khoa CNTT.

Đề tài số 3.

Xây dựng chương trình giấu tin thuận nghịch trên miền dữ liệu ảnh số.

Chủ nhiệm đề tài: SV. Nguyễn Doãn Tùng - Lớp CT 1201.

Thành viên: SV. Nguyễn Mạnh Đức, Phạm Huyền Trang, Nguyễn Tiến Hoàng - Lớp CT1201.

GVHD: ThS. Hồ Thị Hương Thơm - Khoa CNTT.

Phòng Quản lý Khoa học và Chuyển giao công nghệ kính mời các thầy cô giáo và các em sinh viên có quan tâm đến tham dự buổi nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học trên:

Thời gian: 14h00 ngày 22/10/2011 (Thứ Bảy).

Địa điểm: Phòng họp E201.

Phòng QLKH&CGCN