Thông báo nghiệm thu 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của các giảng viên Bộ môn Điện tự động công nghiệp và Bộ môn Ngoại ngữ
23 tháng 11, 2013 bởi
Thông báo nghiệm thu 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của các giảng viên Bộ môn Điện tự động công nghiệp và Bộ môn Ngoại ngữ
Trần Hữu Trung


Ngày 31 tháng 12 năm 2010 (thứ 6), trường Đại học Dân lập Hải Phòng sẽ nghiệm thu 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của các giảng viên Bộ môn Điện tự động Công nghiệp và bộ môn Ngoại ngữ ngành Tiếng Trung:

Đề tài 1:

Thiết kế tủ sấy thiết bị điện phục vụ cho phòng thí nghiệm tự động hóa

Chủ nhiệm đề tài: GS.TSKH. Thân Ngọc Hoàn, Bộ môn Điện tự động Công nghiệp

Thành viên tham gia: ThS. Đỗ Thị Hồng Lý, Bộ môn Điện tự động Công nghiệp.

Thời gian: Sáng từ 8h 00 đến 09h30

Địa điểm: Phòng Thực hành, nhà tập đa chức năng, trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Đề tài 2:

Nghiên cứu những thủ thuật nhằm nâng cao chất lượng viết chữ Hán cấp độ cơ sở 1 (Dành cho sinh viên Hán ngữ trường Đại học Dân lập Hải Phòng)

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hồ Thị Thu Trang, Bộ môn Ngoại ngữ

Đề tài 3:

Một số biện pháp nhằm cải thiện việc phát âm tiếng Hán cho sinh viên học Hán ngữ cơ sở 1 trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Thị Thanh Bình, Bộ môn Ngoại ngữ

Thời gian: từ 13h 30 đến 16h00

Địa điểm: Phòng họp, tầng 2 nhà E, trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại trân trọng kính mời các thầy cô, các vị đại biểu và các bạn sinh viên quan tâm đến dự và đóng góp ý kiến cho các đề tài.

Quản lý Khoa học và Đối ngoại