Tác động của Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ tới thu hút FDI và Ngoại thương của Việt Nam
16 tháng 11, 2014 bởi
Tác động của Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ tới thu hút FDI và Ngoại thương của Việt Nam
Trần Hữu Trung


Ngày 15/11/2014, trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Assessment of the 10-year impact of the united states-vietnam bilateral trade agreement on foreign direct investment (FDI) attraction and foreign trade of VietNam using gravity model and the Hausman-Taylor estimation” của TS. Hoàng Chí Cương và ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mỹ - Khoa Quản trị Kinh doanh.
Hội đồng nghiệm thu có TS. Phạm Hưng Hùng - Chuyên viên Văn phòng Thành ủy Hải Phòng - Chủ tịch hội đồng; TS. Vũ Hoàng Cương - Cán bộ Sở ngoại vụ Hải Phòng; ThS. Hòa Thị Thanh Hương - Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh; ThS. Hoàng Thị Hồng Lan và ThS. Phạm Thị Nga - Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh.
Năm 2000 Việt Nam ký Hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ (USBTA). Sau hơn mười năm, quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ. Hiện tại, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam (đạt 25 tỷ USD năm 2013), đồng thời cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 tại Việt Nam với khoảng 650 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 11 tỷ USD. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 27 của Hoa Kỳ. Để đánh giá tác động tổng thể của Hiệp định này tới xuất, nhập khẩu của Việt Nam và tới việc thu hút FDI, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định tính (qualitative), phân tích định lượng (quantitative), mô tả (descriptive), và thực nghiệm (empirical) thông qua việc sử dụng mô hình lực hấp dẫn và phương pháp ước lượng Hausman-Taylor. Kết quả cho thấy USBTA thúc đẩy mạnh mẽ xuất, nhập khẩu của Việt Nam với Mỹ, nhưng chưa thu hút mạnh FDI từ phía Hoa Kỳ vào Việt Nam do các hạn chế nội tại của nền kinh tế như: hạ tầng kém, quan liêu, thiếu lao động lành nghề, tham nhũng, v.v… Đề tài cũng đã đưa ra một số khuyến nghị về mặt chính sách vĩ mô giúp quan hệ thương mại giữa hai nước phát triển lên một tầm cao mới, đặc biệt là thu hút FDI từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ vốn còn rất nhiều tiềm năng. 
Kết quả của đề tài đã được hội đồng đánh giá cao, với tổng số điểm đạt được là 451 điểm, đề tài xếp loại xuất sắc.
Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng