So sánh hiệu quả xử lý nước thải sản xuất mắm của bãi lọc trồng cây sậy và cỏ nến dòng chảy đứng
20 tháng 8, 2016 bởi
So sánh hiệu quả xử lý nước thải sản xuất mắm của bãi lọc trồng cây sậy và cỏ nến dòng chảy đứng
Trần Hữu Trung


Ô nhiễm môi trường nước là một vấn đề lớn mà Việt Nam đang phải đối mặt. Nước thải từ các hoạt động sinh hoạt, sản xuất chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa triệt để đã xả ra môi trường là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Để giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, đảm bảo phát triển bền vững thì ngoài việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu tại nguồn, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên thì giải pháp xử lý cuối đường ống luôn đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ nguồn nước nói riêng. Mỗi biện pháp xử lý có ưu nhược điểm riêng, với phương pháp xử lý nước thải bằng bãi lọc trồng cây đã và đang đươc áp dụng tại nhiều nơi trên thế giới với ưu điểm là rẻ tiền, dễ vận hành, đồng thời hiệu suất xử lý ô nhiễm cao.
Trước thực trạng đó, nhóm sinh viên Nguyễn Ngọc Nhật; Nguyễn Thị Hân; Hoàng Anh Minh lớp MT1601 đã tiến hành nghiên cứu đề tài “So sánh hiệu quả xử lý nước thải sản xuất mắm của bãi lọc trồng cây sậy và cỏ nến dòng chảy đứng” dưới sự hướng dẫn của ThS. Bùi Thị Vụ; ThS. Phạm Thị Minh Thúy - Giảng viên khoa Môi trường.
Qua quá trình triển khai nghiên cứu đề tài đã thu được một số kết quả sau:
- Khảo sát được đặc tính của nước thải sản xuất mắm tại Công ty cổ phần dịch vụ sản xuất mắm Cát Hải.
- Khảo sát khả năng xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc ngầm trồng cây sậy và cây cỏ nến dòng chảy đứng, qua các thông số COD, TSS, NH4+, PO43-, độ mặn.
- Khảo sát ảnh hưởng của thời gian lưu đến hiệu suất xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây sậy và cây cỏ nến dòng chảy đứng dựa trên 4 thông số COD, TSS, NH4+, PO43-: thời gian lưu tối ưu là 3 ngày đối với COD, TSS; thời gian lưu tối ưu là 2 ngày đối với PO43- ; NH4thời gian lưu tối ưu là 1 ngày.
- Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng Clo đến hiệu suất xử lý: Khi hàm lượng Clo càng tăng thì hiệu suất xử lý đối với các thông số trong nước thải sản xuất mắm càng giảm.
- Khảo sát ảnh hưởng của độ mặn đến hiệu suất xử lý: Khi độ mặn càng tăng thì hiệu suất xử lý đối với các thông số trong nước thải sản xuất mắm càng giảm
Qua so sánh hiệu suất xử lý nước thải sản xuất mắm bằng bãi lọc trồng cây sậy và cây cỏ nến cho thấy hiệu quả xử lý nước thải sản xuất mắm của hệ thống trồng cây sậy đem lại hiệu quả cao hơn cây cỏ nến đối với tất cả các thông số được khảo sát.
Đề tài có khả năng triển khai trong thực tế nhằm xử lý nước thải sản xuất mắm bằng phương pháp thực vật. Đề tài đã được hội đồng nghiệm của nhà trường nghiệm thu ngày 12/8/2016 xếp loại tốt với 82,8 điểm.
Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng