Sáng kiến: Xây dựng phần mềm chuyển đổi môn học lớp niên chế sang tín chỉ
11 tháng 2, 2015 bởi
Sáng kiến: Xây dựng phần mềm chuyển đổi môn học lớp niên chế sang tín chỉ
Trần Hữu Trung


Ngày 10/02/2015, trường Đại học Dân lập Hải Phòng tổ chức đánh giá sáng kiến “Xây dựng phần mềm chuyển đối môn học lớp niên chế sang lớp môn học tín chỉ trên nền WebBase” của ThS. Trần Hữu Trung, KS. Đỗ Văn Tuyên, KS. Phí Anh Việt, KS. Đoàn Quang Hưng - Trung tâm thông tin thư viện và ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mỹ - Khoa Quản trị kinh doanh .

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng hiện đang đào tạo theo 2 hình thức niên chế và tín chỉ với 2 hệ thống quản lý đào tạo tách biệt. Trong điều kiện chuyển từ niên chế qua tín chỉ và việc sinh viên các khóa, các hệ được đăng ký ghép với nhau ở một số môn học nên phát sinh nhiều khó khăn trong quản lý danh sách lớp - môn học - điểm - tài chính… Việc đăng ký môn học, tính toán học phí, tổ chức đào tạo của sinh viên đầu khóa gặp nhiều khó khăn khi danh sách lớp không ổn định, một số công việc phải xử lý thủ công.

Trước những thực tế đó, nhóm tác giả đã có sáng kiến thiết kế phần mềm chuyển đổi môn học lớp từ niên chế sang tín chỉ trên nền WebBase. Phần mềm đã giải quyết triệt để bài toán đăng ký môn học cho sinh viên, tính toán chính xác học phí và danh sách thi, kết hợp được tính ưu việt của cả hệ thống quản lý theo niên chế cũng như quản lý theo tín chỉ. Với lợi ích đem lại cho hệ thống quản lý đào tạo, sáng kiến đã được hội đồng đánh giá cao với 100% số phiếu tán thành.

Một số hình ảnh buổi đánh giá sáng kiến:

 

Nhóm tác giả trình bày sáng kiến

 

Hội đồng chất vấn ứng dụng của sáng kiến

Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng