Phương pháp so sánh trong cơ học kết cấu
11 tháng 1, 2015 bởi
Phương pháp so sánh trong cơ học kết cấu
Trần Hữu Trung


Ngày 8/01/2015, trường Đại học Dân lập Hải Phòng tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Phương pháp so sánh trong cơ học kết cấu” của TS. Đoàn Văn Duẩn khoa Xây dựng.

Bài toán cơ học kết cấu hiện nay nói chung được xây dựng theo bốn đường lối: Xây dựng phương trình vi phân cân bằng phân tố; phương pháp năng lượng; nguyên lý công ảo và sử dụng trực tiếp phương trình Lagrange. Để giải các bài toán thường được sử dụng các phương pháp: Phương pháp lực, phương pháp chuyển vị, phương pháp hỗn hợp, phương pháp liên hợp, phương pháp phân tử hữu hạn, phương pháp sai phân hữu hạn, phương pháp hỗn hợp sai phân - biến phân. Các phương pháp trên có những ưu và nhược điểm khác nhau nhưng đều tốn nhiều thời gian, phức tạp cho người giải.

Qua quá trình nghiên cứu và kế thừa ý tưởng của các nhà khoa học đi trước: ý tưởng của K.F Gauss đối với cơ hệ chất điểm và được đề xuất bởi GS.TSKH Hà Huy Cương đối với hệ môi trường liên tục, tác giả đã tìm được kết quả của bài toán chưa biết trên cơ sở kết quả của bài toán đã biết, dựa vào kết quả của bài toán tĩnh định, một chiều để tìm kết quả của bài toán siêu tĩnh, hai chiều và ngược lại.

Đề tài có khả năng ứng dụng cao trong thực tế đối với các nhà xây dựng cũng như là tài liệu bổ ích cho sinh viên ngành xây dựng. Kết quả của đề tài mở ra khả năng thực nghiệm, tính toán và đánh giá công trình thực thông qua mô hình của nó trong phòng thí nghiệm. Kết quả của đề tài đã được hội đồng xếp loại xuất sắc.

Một số hình ảnh buổi lễ nghiệm thu đề tài:

Tác giả trình bày báo cáo

Phản biện nhận xét về kết quả của đề tài

Chủ tịch Hội đồng tặng hoa chủ nhiệm đề tài

Tác giả đề tài chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng nghiệm thu

Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng